Zapojenie konektorov

Rozmiestnenie signálov na systémovom konektore - DIDAKTIK M
SYSTEM BUS - DIDAKTIK M
Rozmiestnenie signálov na konektore INTERFACE - DIDAKTIK KOMPAKT
INTERFACE - DIDAKTIK KOMPAKT