DIDAKTIK M s RGB výstupomPopis ešte časom doplním.
M RGB Schema
Schéma zapojenia RGB výstupu.
Zadny panel
Pohľad na zadný panel.

Stitok
Štítok počítača.

pohlad1
Pohlad 2