Úplné adresovanie obvodu ULA

Tento kúsok hardvéru vznikol z dôvodu mojej averzie k neúplnej adresácii zariadení a hlavne obvodu ULA.  Je to veľmi jednoduché riešenie ako v počítačoch ZX Spectrum a DIDAKTIK (prípadne iné klony) zúplniť adresovanie portu 254 (#FE), kde pôvodné adresovanie xxxxxxx0 nahradíme úplným 11111110. Na plošnom spoji je jumper, ktorým je možné deaktivovať úplné 8-bitové adresovanie a následne sa prepne na neúplné. Táto možnosť je z dôvodu kompatibility softvéru, ktorý vyžaduje neúplné adresovanie.
Časom ešte doplním popis funkcie, schému, rovnice GALu, gerber na výrobu DPS.
foto1

foto2
foto3